PCB og Klorparafin Vindu

Er det PCB/ klorparafin vindu eller ikke?

Når en skal kaste vinduer er det viktig å sjekke at de ikke inneholder PCB og klorparafin, dette er fordi det er farlig avfall og skal ikke inn på dette anlegget. Om de gjør det, ring oss, så kan vi finne en løsning på å få de innlevert. Tlf 71 21 30 30

 

Hvis det ikke er PCB i vinduene vil dette gå som blandet avfall da ett vindu er ett sammensatt produkt av glass - trevirke - aluminium o.s.v