Romsdal Gjenvinning

Romsdal Gjenvinning AS holder til i Årødalen i Molde. Hovedvirksomheten er å ta i mot, sortere og videresende avfall på en forsvarlig måte. Vi tar i mot det aller meste av avfall. Flere detaljer finner du under menyen " Produkter og tjenester"

Med våre lokale tilknyttninger siden 1994, har vi lenge vært opptatt av å gi våre kunder i og rundt Molde topp service. Gjennom gode HMS rutiner og kvalitetssikring i alle ledd, leverer vi kvalitetsprodukter til våre kunder. Vi har utstyr for oppbevaring, transport, sortering og gjenvinning av avfall fra industri og husholdninger.

Som totallevrandør av tjenester innenfor avfallshåntering, har bedriften utarbeidet gode rutiner for rapportering av statistikk til både kunder og myndigheter. Rapporter leveres etter kundenes behov, og i mange tilfeller blir dette en del av deres KS - system.