Gips

Sorteringsgrad Gips

Alt gips bør leveres for seg selv. 

Om det er mindre mengder ha det i sekker. Dette er fordi avfallssorering er viktig for oss og det er vanskelig om det blir knust opp å¨sortere dette ut.

NB. Ekstra viktig at gips og isolasjon ikke blir blandet sammen da de klistrer seg sammen og blir nesten uhåndterlig. Gebyrer vil forekomme ved disse tilfellene.