Papir

Sorteringsgrad papir

Kan inneholde:
- Kontorpapir
- Brev
- Aviser
- Drikkekartonger

Kan ikke inneholde: 
- Alt av plast
- Papp
- Ikke for mange konvolutter. (De har lim og plast i seg)
- Matpapir
- Våt papir
- Gavepapir
- Tørkepapir og servietter