Farlig avfall

Romsdal Gjenvinning har ikke tillatelse til å ta i mot farlig avfall. Men vi kan være behjelpelig med å transpotere avfallet til riktig avfallsmottak.
Hva er farlig avfall?
Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som batterier, oljefilter, trykkimpregnert og trykkimpregnert trevirke, oljeforurensede masser, gasser i trykkbeholdere, asbest, klorparafinholde isolerglassruter, PCB holdige isolerglassruter, avfall med ftalater, spillolje, rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler.