Plassering av containere

Regler for plassering

Om containeren ikke blir plassert på privat grunn, må det innhentes tillatelse fra eier.
Om det skal plasseres på gangfelt eller andre eiendommer eid av Molde Kommune, må det avklares med Veg, trafikk og parkering, sjekk deres hjemmesider her for all informasjon.

Brannregler:

Ved oppdrag som kan føre til fergebruk, bom eller ekstra mannskap, vil det påløpe ekstra kostnader. Likeså om vi må sette inn ekstra mannskap for veidiringering ved flytting av containere.