For bedriftskunder

Hva er forskjellen på blandet avfall og sortert avfall til forbrenning?


For store bedriftskunder som sorterer avfallet nøye, finnes det en løsning på ferdig sortert avfall til energi forbrenning. Det er da viktig at alt av litt større biter som kilde sortert papp - kildesortert plastolie - rent trevirke - gips - ee avfall - eller andre resirkulerbare produkter, blir sortert i de korrekte containerne / dunker.

Her er avfallet som også skal utsorteres i avfall til energi forbrenning. (Fra avfalsmottaker) :

- Farlig avfall: Kjemikalier, løsningsmidler, lysrør, kvikksølvtermometre ect
- Avfall fra sykehus og veterinærer.
- Gummidekk
- Avfall som inneholder store deler med metall eller annet ikke brennbart materiale, som jern og restmøbler , badekar, oljefat, sykler, vaier, metallskrot, isolering etc.
- PVC. Gulvmatter, dusjforheng, avløpsrør etc.
- Bånd lengere enn 2 meter
- Sagspon, pulver og dampende avfall
- Rester av kondemnerte biler
- Grovere park og trådgårdsavfall. Store trestubber, lange tråd grener etc.
- Rullet, pakket og presset materialer, spoler. Takpapp, rullede matter, byggplast ruller, tomhylser.
- Enheter større enn 0,5*0,5*1,0 m for massivt avfall gjelder 0,2*0,2*0,5 m.
- Bløtt avfall maks 40% vann.
-