Trevirke

Sorteringen av trevirke.

Ved innlevering av rent trevirke, enten ved personlig oppmøte, eller i en containerleveranse, kan det være greit å sjekke på forhånd hva som inngår i rent trevirke. Da unngår dere at det blir regnet som blandet avfall, og at våre kolleger må sortere avfallet.

Dette er rent trevirke:
- Engangspaller
- Trevirke med spiker
- Trevirke med maling
- Kryssfinerplater

Dette er IKKE rent trevirke:
- Sponplater
- Kabeltromler
- Trykkimpregnert trevirke
- Trevirke med kreosot
- Huntonittplater
- Asfaltplater
- Kompaktdører - trefiber