Faste tømminger

"Har dere faste tømminger?"

For faste kunder som leier avfallscontainere / dunker av oss, tilbyr vi faste dager for avfallshenting etter avtale. Avfallet er da i lukkede containere og blir tømt på stedet i comprimator bil.

Om kunden glemmer å kansellere en fast tømming vil transportkostnader påbeløpe.