Avfall fra privat marked


Hva skal jeg gjøre med mitt avfall?


Vi i Romsdal Gjenvinning både leier ut avfallscontainere og tar imot avfall her på vårt avfallsmottak. Du kan komme hit og levere alt avfallet hvor vi vil ta oss av sorteringen. Enkelt og greit  

Ved prisforespørsler og hva som kan kastes i containerene, ta kontakt med oss.

Vil du lære mer om privat avfallssortering se; Sortere.no