Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke kastes i våre containere eller levers til våre anlegg.
Dette kan leveres til våre samarbeidspartner Tofte Gjenvinning som er i Årøsetervegen 53.
http://tofte-gjenvinning.no/

Hva er farlig avfall?
Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som batterier, oljefilter, trykkimpregnert og trykkimpregnert trevirke, oljeforurensede masser, gasser i trykkbeholdere, asbest, klorparafinholde isolerglassruter, PCB holdige isolerglassruter, avfall med ftalater, spillolje, rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler.