Dekk

Kasserte bildekk.
Etter lovverket har forhandlere av bildekk plikt til å ta kasserte dekk i retur fordi de kan inneholde tungmetaller og organiske miljøgifter. Vi i Romsdal Gjenvinning forhandler ikke dette, men kan ta dem inn mot en avgift hvor vi da vil sortere og sende dette til riktige sorteringsanlegg